• <td id="2cu4g"></td>
 • <td id="2cu4g"></td>
  <table id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></table>
 • <table id="2cu4g"></table>
 • <table id="2cu4g"></table>
 • <li id="2cu4g"><table id="2cu4g"></table></li>
 • <td id="2cu4g"><button id="2cu4g"></button></td>
  <td id="2cu4g"></td>
 • <li id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></li><li id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></li>
 • <td id="2cu4g"></td><table id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></table>
 • <td id="2cu4g"></td><table id="2cu4g"></table><xmp id="2cu4g">
 • <td id="2cu4g"></td>
 • <li id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></li><td id="2cu4g"></td>
 • <table id="2cu4g"><td id="2cu4g"></td></table>
 • <td id="2cu4g"><td id="2cu4g"></td></td>
 • <table id="2cu4g"></table>
 • <td id="2cu4g"></td><td id="2cu4g"></td>
 • <xmp id="2cu4g"><li id="2cu4g"><li id="2cu4g"></li></li>

  三種最常見的組織形式

  2020-07-06 08:07:35 eagle 2

  一般常見的組織形式有三種,分別來看:

   有限公司,投資人叫股東,企業負責人是法定代表人,其中股東對公司以其認繳的投資額對公司承擔有限責任。有限公司是商業法人,在法律上跟自然人一樣有同樣的權利和義務,可以以公司的名義進行法律活動。


  合伙企業,投資人是合伙人,企業負責人是執行事務合伙人。


   個人獨資企業,投資人是企業主,企業負責人也是企業主,跟合伙企業一樣,屬于商業非法人,進行法律活動不能以公司名義,要以企業主或者執行事務合伙人個人名義進行,在責任承擔上對公司債務承擔無限責任。


   公司的組織形式還跟公司要繳納的所得稅有關系,商業法人交企業所得稅,享受企業所得稅優惠,商業非法人繳納個人所得稅,企業所得稅的優惠政策就享受不到了。這個后續再說。  附近40卖B